Wat kost een advocaat erfrecht?

Nabestaanden

Als je te maken krijgt met een erfenis, kan het soms nodig zijn om een advocaat in te schakelen. Bijvoorbeeld als er onenigheid is over de verdeling van de erfenis, of als er vragen zijn over de testamentaire bepalingen. Maar wat kost een advocaat erfrecht eigenlijk? In dit artikel leg ik het je uit.

Allereerst is het goed om te weten dat advocaten vrij zijn in het bepalen van hun tarieven. Er is dus geen vastgesteld tarief voor een advocaat erfrecht. Dit betekent dat de kosten per advocaat kunnen verschillen. Het is daarom verstandig om vooraf te informeren naar de tarieven van de advocaat van jouw keuze.

Er zijn verschillende manieren waarop advocaten hun tarieven kunnen berekenen. De meest voorkomende manieren zijn:

  • Uurtarief
  • Vast tarief
  • Resultaatafhankelijk tarief
  • Combinatie van bovenstaande

Afrekeningsmogelijkheden

Bij een uurtarief betaal je de advocaat per uur dat hij of zij aan jouw zaak besteedt. Het uurtarief kan variĆ«ren van enkele tientallen euro’s tot enkele honderden euro’s. Dit hangt onder andere af van de ervaring en expertise van de advocaat.

Een vast tarief is een vooraf afgesproken bedrag voor de hele zaak. Dit kan voordelig zijn als je van tevoren goed kunt inschatten wat er allemaal moet gebeuren en hoeveel tijd de advocaat hieraan kwijt zal zijn.

Bij een resultaatafhankelijk tarief betaal je de advocaat alleen als de zaak succesvol is afgerond. Dit kan bijvoorbeeld interessant zijn als je een zaak hebt waarbij je een groot bedrag kunt winnen. Houd er wel rekening mee dat dit soort tarieven vaak hoog zijn.

Sommige advocaten hanteren een combinatie van bovenstaande tarieven. Bijvoorbeeld een vast bedrag voor het opstellen van het testament en een uurtarief voor de afwikkeling van de erfenis.

Naast het tarief van de advocaat zijn er nog andere kosten waar je rekening mee moet houden. Bijvoorbeeld griffierechten, kosten voor uittreksels uit het kadaster en eventuele kosten voor het inschakelen van andere experts, zoals een notaris of taxateur.

Hoe hoog de totale kosten zullen zijn, is dus afhankelijk van de gekozen advocaat en de omvang van de zaak. Het is verstandig om vooraf een goede inschatting te maken van de kosten en hierover afspraken te maken met de advocaat.

Het kan zijn dat je recht hebt op een toevoeging van de overheid. Dit betekent dat de overheid een deel van de kosten van de advocaat betaalt. Of je hiervoor in aanmerking komt, hangt af van je inkomen en vermogen. Het is verstandig om dit na te gaan bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Tot slot is het goed om te weten dat de kosten van een advocaat erfrecht aftrekbaar kunnen zijn van de belasting. Dit geldt alleen als het gaat om kosten die zijn gemaakt om inkomsten te verkrijgen, te behouden of te verdedigen. Bijvoorbeeld als je een erfenis moet verdelen onder erfgenamen en je hiervoor een advocaat hebt ingeschakeld om te helpen bij de afwikkeling. De kosten zijn dan aftrekbaar van de belasting als ‘kosten voor het verwerven of behouden van een bron van inkomen’. Het is wel belangrijk om hierbij te vermelden dat er een drempelbedrag geldt voor deze aftrekbaarheid en dat je de kosten moet kunnen aantonen met facturen en betalingsbewijzen.

Kortom, wat een advocaat erfrecht kost is afhankelijk van verschillende factoren, zoals het tarief van de advocaat en de omvang van de zaak. Het is verstandig om vooraf goede afspraken te maken met de advocaat over de kosten en om na te gaan of je recht hebt op een toevoeging van de overheid of dat de kosten aftrekbaar zijn van de belasting. Zo kom je niet voor onaangename verrassingen te staan en weet je waar je aan toe bent.

Wat kost een advocaat erfrecht?
Schuiven naar boven