Genealogie

maandag 12 mei 2008

 

Start
Redactioneel
Veerkamp nieuws
Bibliotheek
Genealogie
Fotocollage
Veerkampdag
Familiewapens
Contacts & Links

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e Stichting Familie Veerkamp f

~~~~~~

Klik hier voor de geschiedenis van de "naam" Veerkamp

Er zijn diverse stambomen van de familie Veerkamp.

In Nederland  hebben wij tot zover 6 stambomen geïdentificeerd en benoemd naar de provincies waar de eerste Nederlandse stamvader werd ingeschreven. Alle voorvaders komen uit Duitsland. Alleen van de stamboom van Zuid Holland is dat nog niet vastgesteld.

In Duitsland bestaan ook nog een aantal stambomen van de familie Veerkamp, welke niet verwant zijn met de Nederlandse stambomen.

News:  Familytrees in the USofA are also available 

Stamboom Groningen

Stamboom Friesland

Stamboom Utrecht

Stamboom Gelderland

Stamboom Noord Holland

Stamboom Zuid Holland

Stamboom Frankrijk

Verbeteringen of wijzigingen kun u e-mailen.

Uw enthousiasme mag u kwijt in het gastenboek.

 

 
bullet

De geschiedenis van de 'naam' Veerkamp

Waar komt de naam Veerkamp vandaan ?

Wat betekent de naam Veerkamp?

 

Het antwoord is als volgt:

 

 In het plat Duits betekent Veer "vier" en Kamp komt van het Latijnse woord Campus en dit betekent in het Nederlands "akker", “veld” of “kamp”.

Conclusie: "vier akkers" of “vier kampen”.

In Gelderland is er een dorp met de naam Vierakker.                       

De naam Veerkamp komt van een boerderij die langs, aan of tussen vier akkers was gelegen.           

 "Veer" betekent 4 in het Twents

 De betekenis van onze naam Veerkamp is:

“Vier Akkers” of “Vier Velden” en heeft dus niets te maken met een veerboot.

Wij hebben altijd aangenomen dat Veer in het plat-Duits Vier betekent.

In Twente, aangrenzend aan Westfalen, spreekt men een taal die ook veel weg heeft van hetgeen vroeger in het aangrenzende Duitsland werd gesproken.

In zijn hotelkamer van “Hotellerie de Holtwijde” in Lattrop in Twente kwam mijn broer Ton Veerkamp in aanraking met de bijbel in de Twentse taal.

Verrast keek hij naar de woorden :”De Veer Evangelies”.

                   

Het gehucht Veerkamp

 In Duitsland in Westfalen ligt een Landsort ,een buurtschap (gehucht), vlakbij de plaats Schapen, met de naam Veerkamp.           

Hier staat op de plaats van de oude boerderij Veerkamp een moderne boerderij waar thans de familie Loose woont. Aan de andere kant van deze weg woont Ernst Veerkamp op een andere moderne boerderij.

Loose is via de vrouwelijke lijn een echte Veerkamp.

Volgens de overlevering komen alle Veerkampen van deze boerderij, in ieder geval van het gehucht Veerkamp.

 

Veerkamp sinds 1550

In het kerkregister van Schapen in het graafschap Lingen in Westfalen, werd de naam Veerkamp reeds genoemd.

Veerkamp betaalde belasting in de vorm van een gedeelte van zijn oogst.

 Hieronder zijn twee certificaten van het historisch onderzoek centrum in Engeland opgenomen.

De twee beschrijvingen wijken volledig af van elkaar en geven een fantasierijke verklaring van de betekenis van de naam Veerkamp.

De Stichting Familie Veerkamp hecht slechts waarde aan de eigen verklaring van “Vier Velden”.

De vier velden zijn ook terug te vinden in het familiewapen.

 

De Geschiedenis van de Naam Veerkamp

Bron en Copyright: The Historical Research CenterTM.

 Veerkamp (1)

Deze achternaam is ontstaan in Nederland en Noord-West Duitsland als een plaatsaanduiding, gebaseerd op een koppeling van de oorspronkelijke drager met een natuurlijk of door mensen vervaardigd onderdeel van het landschap binnen een lokatie.

Dit wordt aangegeven door de aanwezigheid in de achternaam van het onderdeel “kamp”; een Nederlands en Duits woord afgeleid van het Latijnse “campus”, hetgeen betekent “veld”, welk wordt gebruikt om een omsloten veld aan te geven, gewoonlijk een dat beplant was met gewassen of dat diende als weidegrond voor het vee.

Het eerste bestandsdeel in de achternaam “veer” vertegenwoordigt waarschijnlijk het Midden-Nederlandse woord “veer” hetgeen een “veerboot” betekent en de plaatsaanduiding Veerkamp heeft aldus wellicht verwezen naar een veld grenzend aan de dokken die door de veerboten gebruikt werden bij het heen en weer varen over de rivier of het kanaal.

Inderdaad, het veld is misschien gebruikt als een stijger of herstelwerf voor de boten en de personen bekend onder de benaming Veerkamp waren wellicht de eigenaar van het land, diegenen die op de veerboten werkten, of een persoon die dicht nabij woonde.

Aan de andere kant, het Nederlandse woord veer kon ook betekenen een “mallejan” of “houtwagen”, vandaar dat Veerkamp de plek kan zijn waar aan de koetsen werd gewerkt of misschien een houthakkerskamp.

Men kan gerust stellen dat, alles bij elkaar, plaatsnamen die gebaseerd zijn op de namen van steden en stadscentra een belangrijk deel van alle Nederlandse achternamen omvat.

Nederlandse gemeentelijke en provinciale archieven bevatten een aantal inschrijvingen voor de dragers van deze achternaam.

Geesjen Veerkamp trouwde met Jacob Friesland op 20 maart 1715 in Wolvega, gelegen in de noordelijke provincie Friesland. In de zuid-Nederlandse stad Monster trouwde Dirk Veerkamp met Maria Philips Bom op 6 mei 1798.

Johannes Josephi Veerkamp en Emerentia Collewijn, een getrouwd paar woonachtig in de stad Kuilenberg had vier kinderen gedurende de periode van 1803 tot 1809; twee zonen genaamd Bernardus en dochters Cornelia Maria en Maria Josepha.

Wapenblazoen: Blauw, het schildhoofd goud, over het geheel een balk van geschaakt zilver in rood.

Vertaling: Een balk betekent bescherming.

Helmteken: Een vlucht blauw.

Oorsprong: Nederland

Copyright: The Historical Research Center™

 

 

De Geschiedenis van de Naam Veerkamp

Bron en Copyright: The Historical Research CenterTM.

    Veerkamp (2)

De Belgische (Vlaamse) achternaam Veerkamp en de varianten Werkamp, Veerkampff, Veerkampe, Veerkampf, Veerkamper en Veerkamps komen van het oude hoogduitse woord “Kamfio” dat gevecht of strijd betekent.        

Het eerste gedeelte “Veer” is een samenvoegsel van “van der”, kenmerkend voor Vlaamse achternamen, ofschoon in dit geval het mogelijk is dat de naam een verengelste/anglosaksische vorm is van de Duitse naam Werkamp (uitgesproken als Veerkamp).

Veerkamp en Werkamp kunnen van beroepsmatige oorsprong zijn, wat wil zeggen, afkomstig van de handel of beroep dat door de oorspronkelijke naamdrager werd uitgeoefend.

In dit geval betekent de naam “ iemand die zich bezighoudt met gevechten, een strijder of soldaat”.

Als alternatief kan het afkomstig zijn van een bijnaam, een beschrijving van iemands persoonlijk - of fysiek karakter. In dit geval was dit de bijnaam voor een agressieve- en ruziemakende persoon.

Het is ook mogelijk dat de naam van patronieme oorsprong is, behorende tot de achternamen die hun oorsprong vinden in de eerste naam van de vader. In dit geval zou de naam “zoon van strijd” betekenen.

Soms is de achternaam van lokale oorsprong, afkomstig van de plaats  waar de eerste naamdrager woonde of land bezat. In dit geval komt de naam van het middelhoog-Duits “kamp” afkomstig van het latijnse woord “Campus”, hetgeen een veld, akker of een ingesloten gebied betekent.

De oudste aantekening van deze achternaam gaat terug tot 1257 met Cuonradus de Campo, boer uit Emmer en Chidericus de Campo een ridder van Pommeren in 1268.

Oude aantekeningen waren dijkwijls in het latijn geschreven.

Het wapen, zoals dat hieronder is beschreven, werd toegekend aan de familie Werkamp uit Wurtenburg in 1765.

Deze familie werd benoemd tot “baronnnen van het Keizerrijk”.

 Wapenblazoen: Zilver: met een springbok

Vertaling: Zilver (wit) symboliseert de maan en is toegwijd aan zuiverheid en gehoorzaamheid.

Helmteken: De kop en nek van de geit.

                                              Oorsprong: Duitsland/België.

 noot:

Uit beide certificaten blijkt dat er geen eensluidende verklaring bestaat over het ontstaan van de naam Veerkamp bij dit instituut.

 

naar boven

Start | Redactioneel | Veerkamp nieuws | Bibliotheek | Genealogie | Fotocollage | Veerkampdag | Familiewapens | Contacts & Links

Deze site is voor het laatst bijgewerkt op maandag 12 mei 2008